OSB desky
Kronopol je jediným výrobcem na světě, který vyrábí OSB desky technologií kontinuálního lisování. Tato metoda zabezpečuje širší nabídku rozměrů a nižší odchylku v tloušťce desky. Používá se na pokrytí střech, je ideální pro asfaltový šindel, jako podkladová vrstva podlahových konstrukcí, jako opláštění rámových konstrukcí, mobilní a stavební buňky, na výrobu palet, nábytku a jiné.
Přednosti:

 • - velká pevnost a tuhost
 • - dobrý tepelný odpor
 • - velké formáty – méně spojů – menší tepelné a akustické ztráty
 • - dobrá protipožární odolnost
 • - odolnost vůči nárazům a vibracím
 • - zdravotní nezávadnost
 • - výborná opracovatelnost

Certifikáty a atesty:

 • Polská norma PN EN 300
 • Povolení č. AT-15+-3113/98 vydané Stavením institutem (ITB)
 • Shoda s certifikátem č. CZ ITB – 49/2000
 • Pozitivní hygienický posudek č. 8-909/97 vydaný Státním hygienickým ústavem
 • Výrobek byl označený jako vysoce odolný proti vznícení
 • Zkušební zpráva č. LP-924, 1/2-12/97, LP-924,2/2-13/97 a LP-924,3/2-6/97
 • Rozměry:2500 x 1250 , 2500 x 675 (pouze frézovaný formát)